Apeldoorn slimme stad

Bekijk de foto’s | Download het verslag

Groenlinks Apeldoorn en ROC Aventus organiseerden op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.
Met technische informatie van professor Frank Leferink, Hij sprak over de belofte en de beperkingen van 5G. En dat slim in dit geval betekent dat communicatie mogelijk is.
Richard Wouters van de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks noemde de dilemma’s en keuzes als we het hebben over de nieuwe technologie. Hij publiceerde het handvest voor de slimme stad.
Jos van Deursen voorzitter van het College van Bestuur van ROC- Aventus benadrukt het belang van goede vakopleidingen in de nauwe samenwerking met de Clean Tech Regio
Wethouder Wim Willems noemde de vele voorbeelden van toepassingen die nu al in onze gemeente worden gebruikt en het sensoren-registeren dat hij in samenwerking met het kadaster ontwikkelt. Ook noemde hij de recent aangenomen principes voor de digitale samenleving van de VNG

Lees verder

De slimme stad

De slimme stad, wat is dat?

GroenLinks Apeldoorn organiseert, in samenwerking met ROC Aventus, op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.  Laat weten dat je komt!

Apeldoorn wil graag een smart city zijn, die slimme technologie gebruikt om de kwaliteit van leven in de gemeente te verbeteren. Welke technologie, welke vormen van samenwerking en welke ethische kaders zijn daarvoor nodig?

Lees verder

Algemene Voorzieningen, of toch CMO centra

De nota algemene voorzieningen gaat bijna alleen over de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) en hun werkwijze. Inwoners worden vaak cliënten genoemd en verenigingen en doelgroepen die eerder in beeld waren, lijken vergeten.

Lees verder

ICONISCHE MacDonalds Mast

Of het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1

Tijdens de politieke markt van donderdag 13 december stonden belangrijke onderwerpen zoals de woonagenda en burgerparticipatie op de agenda. Daarnaast was ook het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 aan de orde.

GroenLinks is vanzelfsprekend voor autodelen en carpoolen. En voor hoge masten als er wieken aan zitten.

Lees verder