Regionale Energie Strategie (RES)

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen geeft de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord.

De concept-RES van de Cleantech Regio waarvan Apeldoorn onderdeel uitmaakt is nu openbaar via het de speciale RES-pagina: https://www.cleantechregio.nl/res/

Het proces rond de concept-RES ligt stil vanwege de Corona perikelen en de bijeenkomsten met raden en inwoners zijn afgelast. Deze kunnen pas plaatsvinden als normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is. Daarom heeft de Stuurgroep RES Cleantech Regio bij het Nationaal Programma RES uitstel gevraagd omdat we de datum van 1 juli 2020 niet zullen halen.

Via onze gemeentelijke kanalen en via onze nieuwsbrief zullen wij laten weten wanneer de bijeenkomsten zullen zijn.

We hebben nu meer tijd om kennis te nemen van dit document en te formuleren wat we er van vinden. Als je daarover wilt meedenken, een mening hebt of suggesties hebt voor verbetering, laat het me dan weten, stuur een mail naar p.baart@apeldoorn.nl

Intussen hebben we de samenwerking tussen de GroenLinks fracties van de gemeenten in de RES regio gestart om onze inbreng af te stemmen;