RES 1.0

 

Hoe geven we antwoord op de klimaatcrisis? Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen gaat de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord geven.

De concept-RES van de Cleantech Regio: https://www.cleantechregio.nl/res/ is er. Nu werkt de Cleantech Regio aan de RES 1.0.

De Stuurgroep RES Cleantech Regio heeft bij het Nationaal Programma RES uitstel gevraagd omdat we de datum van 1 juli 2021 niet zullen halen.

Wie belangstelling heeft voor het dossier RES of de mijlpalen in de energietransitie en omgevingsvisie in de gemeente Apeldoorn klikt op de links voor meer informatie.

Als je daarover wilt meedenken, een mening hebt of suggesties hebt voor verbetering, laat het me dan weten, stuur een mail naar p.baart@apeldoorn.nl

Intussen hebben we de samenwerking tussen de GroenLinks fracties van de gemeenten in de RES regio gestart om onze inbreng af te stemmen. Die samenwerking is zeker niet intensief te noemen, dat vinden we erg jammer.

Vanuit de Apeldoornse Raad is het initiatief genomen met de RES woordvoerders in de Cleantech Regio samen te komen. Een eerste bijeenkomst is net achter de rug.