PAUL BAART
GROEN
LINKS 
APELDOORN

RAADSLID

Een samenleving die er is voor alle mensen, sociaal en goed georganiseerd is en ruimte laat voor persoonlijke invulling, dat staat mij voor ogen. GroenLinks biedt daarvoor een goed platform door op alle niveaus politiek en praktijk met elkaar te verbinden. Dat doet ze plaatselijk regionaal, nationaal en internationaal. Daar wil ik graag aan bijdragen. Dat doe ik door mijn werk én door actief te zijn in de plaats waar ik sinds 1984 woon.

In mijn werk staat werk centraal: goed werk, dat bijdraagt aan gezondheid en geluk. Dat is niet alleen een individuele zaak: de randvoorwaarden, de context, de mensen om je heen zijn net zo belangrijk. De zorg, sociale ondersteuning en -bescherming horen daarbij. En dat is juist een belangrijk deel van de taak van de gemeente. Ook voor mensen die niet (kunnen) werken.

De partij van waaruit ik dat doe, heeft oog voor die samenhang in de gemeente, en de grotere samenhang tussen wonen, werken, leven. Juist als dat niet vanzelfsprekend is moeten we het samen goed op touw zetten: (geestelijke-, jeugd) gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, samenleven in wijken. Enthousiast in praktijk en plannen, financieel realistisch.

Onderwerpen

  • Bestuur, organisatie & dienstverlening
  • Financien en belastingen
  • Openbare orde, veiligheid en APV

  • WMO/decentralisatie AWBZ
  • Welzijnswerk
  • Werk en Inkomen/Participatiewet
  • Kunst en Cultuur

  • Ruimtelijke Ordening
  • Mobiliteit
  • Bouwzaken