Expertmeeting mobiliteit en vergroening in Apeldoorn

Het CDA en GroenLinks Apeldoorn organiseren op 31 maart een digitale expertmeeting over mobiliteit en vergroening in Apeldoorn. Via deze weg nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst.

Beide partijen vinden dat de komende jaren belangrijke en bepalende keuzes moeten worden gemaakt om Apeldoorn een groene en comfortabele gezinsstad te laten zijn en blijven. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en organiseren de partijen een tweetal bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst is een expertmeeting met een viertal experts. Prof. dr. Derk Loorbach, transitiedeskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam trapt de avond af en neemt ons mee in zijn visie op de toekomst van mobiliteit. Daarna neemt dr. ir. Marian Stuiver van de Universiteit Wageningen ons mee in de wereld van Groene steden. Dr. Evert Worm en Frank Kaalberg van ingenieursbureau Witteveen+Bos gaan tenslotte in op de mogelijkheden van de ondertunneling van het spoor, specifiek voor Apeldoorn.

De thema’s die tijdens de bijeenkomst worden besproken gaan onder andere over de positie van de auto in de stad, het invoeren van (meer) 30-km zones binnen de ring, autoluwe woongebieden en voor de lange termijn het ondergronds brengen van de spoorlijn.

In april vindt het vervolg in de vorm van een bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens dit moment is er gelegenheid om aan de hand van voorgaande thema’s en stellingen met elkaar door te praten over mobiliteit en vergroening in Apeldoorn.

De expertmeeting vindt plaats van 20:00 tot 21:30 uur. Aanmelden kan via https://forms.gle/UtHvUbx46SWCcCoY9. U krijgt dan een Zoom-link toegestuurd.