Kleine windmolens – kader

In de week van de klimaattop in Glasgow en de ondersteunende klimaatmars in Amsterdam vragen we (de redactie van de Stedendriekhoe, pb) ook aan Paul Baart, raadslid voor GroenLinks en voorzitter van de RES Raadswerkgroep of kleine windmolens passen in de Regionale Energie Transitie (RES)? Zijn antwoord is ja … en we doen er goed aan dat in samenhang te zien met de andere plannen en voorzieningen die we nodig hebben. De bedoeling van het Beleidskader voor kleine windturbines is om die molens mogelijk te maken en er ook voor te zorgen dat het landschap mooi blijft. Verrommeling van het landschap willen we voorkomen.

Alle initiatieven om geen fossiele brandstof te gebruiken voor onze energie zijn wat ons betreft welkom. Inwoners en bedrijven zien mogelijkheden omdat helemaal in eigen hand te houden. Dat vinden we fantastisch. Het past ook bij de wens van veel inwoners en van GroenLinks om energie van dichtbij te gebruiken en dat in te zetten voor gezamenlijk gebruik.

In het Beleidskader voor kleine windturbines in Apeldoorn gaat het om molens op een erf of bij bedrijven en om molens die maximaal 15 meter hoog zijn. Voor iedereen die een kleinere molen in zijn tuin of op z’n dak wil zetten verandert er niet veel, dat moet nog steeds wel aangevraagd worden. Wij vinden ze nog erg duur en het levert in relatie met zonnepanelen erg weinig op.

We maken de plannen voor de veranderingen in energiebesparing, -opslag en -opwek samen met de andere gemeenten in de Cleantech regio dat zijn naast Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.  De grote windmolens zijn veel efficiënter. We hebben heel erg veel kleine windmolens nodig om de opbrengst van één grote te halen. Dan liever een grote. De discussie waar die molen(s) dan moeten komen is nog niet beslecht. Ook niet of de Veluwe wel zo’n goede plek is voor die grote molens.

Waar en hoe we energie gaan opwekken is een voortdurende afweging tussen het handhaven van natuur- en landschapswaarden en de noodzakelijke overgang van energie zoals we dat gewend zijn naar nieuwe vormen van opwekken en verdelen van energie. Kleine molens dragen daar een klein beetje aan bij.