Apeldoorn slimme stad

Bekijk de foto’s | Download het verslag

Groenlinks Apeldoorn en ROC Aventus organiseerden op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.
Met technische informatie van professor Frank Leferink, Hij sprak over de belofte en de beperkingen van 5G. En dat slim in dit geval betekent dat communicatie mogelijk is.
Richard Wouters van de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks noemde de dilemma’s en keuzes als we het hebben over de nieuwe technologie. Hij publiceerde het handvest voor de slimme stad.
Jos van Deursen voorzitter van het College van Bestuur van ROC- Aventus benadrukt het belang van goede vakopleidingen in de nauwe samenwerking met de Clean Tech Regio
Wethouder Wim Willems noemde de vele voorbeelden van toepassingen die nu al in onze gemeente worden gebruikt en het sensoren-registeren dat hij in samenwerking met het kadaster ontwikkelt. Ook noemde hij de recent aangenomen principes voor de digitale samenleving van de VNG

De bezoekers hebben vragen gesteld over de democratische invloed op de keuzes die gemaakt zijn en nog gemaakt gaan worden, En ook de beperkingen die ons worden opgelegd door nationaal beleid kwamen aan de orde.

GroenLinks vindt dat naast een sensoren-register er ook transparantie moet zijn over de doelen, protocollen en gebruikte algoritmen. Dat kan door een data-register. Een ethische commissie kan de plannen van de gemeente toetsen op groene en sociale waarden.

Het aanscherpen van de door gemeenteraad al gevraagde risico-analyse, is ook een mogelijkheid. En GroenLinks gebruikt het handvest voor een slimme stad.

De ontwikkeling van de slimme digitale samenleving is er ook een van nauwe samenwerking met mensen en organisaties, zeker als ze jonge mensen introduceren in een slimme stad waar zij als vakmensen aan mee gaan bouwen.

De slimme, groene en sociale stad is nog niet af.