Skip to main content

Samenwerken

Lid SER-werkgroep Chronisch Zieke Werkenden (2016-heden),
Initiatiefnemer voor een EU Inspirations congres rond werken met een chronische aandoening, voorjaar 2019

Initiatiefnemer en duo-voorzitter samen met Harry van de Kraats AWVN, Commissie Werk Gezondheid, 2015 – heden

Good Workathon, 2018 Alles is Gezondheid Congres met AWVN, Commissie Werk Gezondheid, De Normaalste Zaak, ONVZ , Stichting SBI

Voorzitter Stuurgroep Target@Work – werk als behandeldoel in de reumatologie. Met vertegenwoordiging van medisch specialisten, verpleegkundigen, werkende patiënten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, onderzoekers. 2012 – heden

Voorzitter Fit for Work platform, multi-stakeholder platform gericht op werken met een chronische aandoening, met deelname van ruim 25 maatschappelijke organisaties, en betrokkenheid van vakbonden, werkgeversorganisaties en ministeries. 2012-heden

Partner Maximising Employee Performance – Minimising the Impact of Substances (MEPMIS) International Program (Ierland, Hongarije, Italië, Griekenland, Engeland, Nederland). E-trainingsprogramma dat samen met MKB-leidinggevenden vorm krijgt en die leidinggevenden in staat stelt pro-actief het onderwerp alcohol (drugs of medicijnen) en haar invloed op werk en werkvaardigheid kunnen managen. 2007-2009

Referent international ProMenPol project – which aims to support the practices and policies of mental health promotion over the 2006-2009 period in three settings: schools, workplaces and older people’s residences.

Lid werkgroep Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Overspanning, 2002 -2004

Lid werkgroep Kwaliteit en Profilering van de BA&O, beroepsorganisatie van Arbeids- en organisatiedeskundigen 2002 – 2004

Member Development group European WHP methodology 1999 – 2002

Member Steering group Quality WHP Europe, (WHP network) research project in all EU-countries, 1997 – 2002

Member consortium Health and Safety Promotion in the EU, (Internetontwikkelingen) EU-project DG XIII, Dublin 1996 -1998

Member WHP-trainings network, European Foundation for improvement of living and working conditions (Eurofound), Dublin 1995 – 1998

Member European Network for Workplace Health Promotion, EU – DG IV, Luxembourg 1995 – 2002

Lid Coördinatiecommissie Nederland van Europe against Cancer, 1995 – 2002

Voorzitter van het samenwerkingsverband GAK – GMD, Arbeidsinspectie, Riagg, Apeldoorn 1989 – 1994

Voorzitter werkgroep ‘langdurig van zorgafhankelijke cliënten’. Riagg-project: Psychiatrisch Ziekenhuis, erkend als zorgvernieuwingsproject door toenmalig ministerie WVC, Apeldoorn 1986 – 1990

Voorzitter stuurgroepen Dementie (Gezinszorg, Kruisvereniging, Verpleeghuizen, Riagg) Epe, Apeldoorn 1986 – 1991

Lid werkgroep Preventie en ARBO-beleid van de Nederlandse Vereniging van Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht 1987 – 1993

Lid werkgroep Preventie en ARBO-beleid van de Nederlandse Vereniging van Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht 1987 – 1993

Voorzitter samenwerkingsverband Gezondheidsbevordering Oost-Veluwe (CAD, Riagg, Kruisvereniging, GGD), Apeldoorn 1985 – 1990

Voorzitter samenwerkingsverband “Twee lijnen … “. Samenwerkingsverband van Maatschappelijk werk Instellingen en Riagg Oost-Veluwe 1986 – 1995