Spring naar toolbar

Bestuur

Raadslid Gemeente Apeldoorn, GroenLinks 2019 – heden

Voorzitter Stichting Da Capo, Opleiding en arbeidstoeleiding voor allochtone vrouwen, Apeldoorn 2014 – heden

Secretaris ENWHP – European Network Workplace Health Promotion, Amersfoort-Perugia 2016-2017

Fractievertegenwoordiger Gemeente Apeldoorn, GroenLinks 2014 – 2019

Voorzitter en initiatiefnemer Stichting Coherence Foundation Stichting ten behoeve van de ontwikkeling van salutogenetische en systeemgericht benaderingen van Arbeid en Gezondheid, Eur-regionale activiteiten 2009-2010

Voorzitter Stichting iHMQ (International Instituut for Health Management and Quality), Den Haag van oprichting 1999 tot heden

Voorzitter Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Oost-Veluwe, fusieorganisatie van 14 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor Speciaal Onderwijs, Apeldoorn 1997 – 2001

Voorzitter Stichting Labyrint, belangenorganisatie van en voor direct betrokkenen van psychiatrische patiënten, Utrecht 1992 – 1996

Voorzitter Overkoepelend Orgaan Kinderopvang (OOK), fusieorganisatie van zeven kinderopvangcentra voor bedrijfsgerichte kinderopvang, Apeldoorn 1990 – 1992

Lid organisatiecomité landelijke en regionale congressen Psychiatrie in Werkelijkheid, Amsterdam 1981 – 1989

Secretaris Stichting Universiteit en Regio, stichting voor maatschappijgericht onderzoek, Groningen 1980 – 1986

Voorzitter studentenfractie subfaculteitsraad Pedagogische en Andragogische wetenschappen, Groningen 1979 – 1982

Lid faculteitsraad Sociale Wetenschappen, Groningen 1979 -1982

Paul Baart | Textielweg 18 | 7311GH Apeldoorn | Nederland | mail@paulbaart.nl | M. +31 6 53 92 15 98