Skip to main content

Bestuur

 • Raadslid Gemeente Apeldoorn, GroenLinks 2019 – heden
 • Voorzitter Stichting Da Capo, Opleiding en arbeidstoeleiding voor allochtone vrouwen, Apeldoorn 2014 – 2022
 • Secretaris ENWHP – European Network Workplace Health Promotion, Amersfoort-Perugia 2016-2017
 • Fractievertegenwoordiger Gemeente Apeldoorn, GroenLinks 2014 – 2019
 • Voorzitter en initiatiefnemer Stichting Coherence Foundation Stichting ten behoeve van de ontwikkeling van salutogenetische en systeemgericht benaderingen van Arbeid en Gezondheid, Eur-regionale activiteiten 2009-2010
 • Voorzitter Stichting iHMQ (International Instituut for Health Management and Quality), Den Haag van oprichting 1999 tot heden
 • Voorzitter Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Oost-Veluwe, fusieorganisatie van 14 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor Speciaal Onderwijs, Apeldoorn 1997 – 2001
 • Voorzitter Stichting Labyrint, belangenorganisatie van en voor direct betrokkenen van psychiatrische patiënten, Utrecht 1992 – 1996
 • Voorzitter Overkoepelend Orgaan Kinderopvang (OOK), fusieorganisatie van zeven kinderopvangcentra voor bedrijfsgerichte kinderopvang, Apeldoorn 1990 – 1992
 • Lid organisatiecomité landelijke en regionale congressen Psychiatrie in Werkelijkheid, Amsterdam 1981 – 1989
 • Secretaris Stichting Universiteit en Regio, stichting voor maatschappijgericht onderzoek, Groningen 1980 – 1986
 • Voorzitter studentenfractie subfaculteitsraad Pedagogische en Andragogische wetenschappen, Groningen 1979 – 1982
 • Lid faculteitsraad Sociale Wetenschappen, Groningen 1979 -1982