Skip to main content

Paul Baart

Kort CV

Paul Baart is directeur-bestuurder van het Centrum Werk Gezondheid (CWG), een kenniscentrum voor Werk en Gezondheid.

Paul Baart studeerde na zijn opleiding tot sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, sociale wetenschappen (Andragologie) in Groningen. Na zijn studie werkte hij in leidinggevende en eindverantwoordelijke functies in diverse sectoren: geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, onderzoek en (zakelijke) dienstverlening. Tijdens zijn werk bekwaamde hij zich in bedrijfskundige richting met speciale aandacht voor sturing van verandering in organisaties (SIOO).

Ruim voor het afsluiten van de academische opleiding bekleedde hij een managementfunctie bij de Riagg Oost-Veluwe. Hij was hoofd van de afdeling preventie, dienstverlening en onderzoek.

Bij de GGz Groningen was hij hoofd van het zorg-coördinatieproject, een VWS-zorgvernieuwingsproject als antwoord op versnipperde voorzieningen, gebrek aan continuïteit van zorg, afstemmingsproblemen en de meervoudige problemen van mensen met een psychiatrische achtergrond.

Vanaf de oprichting van het Centrum GBW (Gezondheidsbevordering op de Werkplek, Den Haag) door de Nederlandse Hartstichting, het Astma Fonds (nu Longfonds) en het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF),  tot de fusie van het Centrum met het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) te Woerden was hij directeur-bestuurder van dit Centrum. Tevens was hij lid en aanspreekpunt van het European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). Het Centrum GBW was het National Contact Office voor dit netwerk. De afgelopen jaren was hij bestuurssecretaris van deze netwerk stichting.

De functie van directeur-bestuurder bekleedde hij ook bij SKB Expertisecentrum voor Arbeid en Gezondheid in Amsterdam. Het Expertisecentrum ontwikkelde instrumentarium voor de bedrijfsgezondheidszorg (vragenlijstonderzoek, arboconvenanten), ondersteunde de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB) in de vorm van richtlijn-ontwikkeling en de Beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) in een verdere profilering en professionaliseringslag.

Paul Baart was mede-eigenaar van BaartRaaijmakers, een bureau voor werk en gezondheid. Dit bureau ontwikkelde onder meer de richtlijn werk en psychische klachten voor psychologen in nauwe samenwerking met het NIP en LVE.

Hij is initiatiefnemer en directeur van het Institute for integrated Health Management and Quality (iHMQ). Een organisatie die integraal gezondheidsmanagement binnen bedrijven stimuleert en organisaties hierop auditeert en certificeert.

Hij publiceert en presenteert regelmatig over zijn werkzaamheden en coacht professionals en managers in hun werk.