Inclusieve economie

In september 2019, ongeveer halverwege deze raadsperiode, mocht ik Ariane van Burg opvolgen als raadslid. Voor haar stonden het groene en rode hart van GroenLinks centraal. Vandaaruit heeft zij de verbindingen gelegd met de andere raadsleden en vooral met heel veel mensen en organisaties in onze mooie gemeente. Om in haar voetspoor te treden is een flinke opgave, een opdracht. Met haar inzet ben ik op mijn manier aan de slag gegaan.

De avond over de slimme stad (februari 2020) zette voor mij de toon. Het was een miniconferentie, over techniek(en), de verbinding met de praktische opleiding van Aventus op dat terrein, de inzet van de gemeente en de GroenLinkse uitgangspunten en waarden ondersteund door ons wetenschappelijk bureau. Vernieuwend gemeentelijk beleid verbinden met inwoners en organisaties. Innovatie initiatieven en praktische invulling op een basis van heldere uitgangspunten: waaraan iedereen mee kan doen, op z’n eigen manier.

Iedereen moet mee kunnen doen met de opgaven die we hebben voor het klimaat en energie die we nodig hebben voor een groene en sociale economie. We volgen kritisch de ontwikkelingen die landelijk worden gevraagd, zoals de energie transitie. Veel inspraak en participatie is daarbij nodig. En we nemen initiatieven zodat we kleinere zonnevelden kunnen aanleggen, windmolens kunnen gebruiken waar iedereen aan kan mee doen, boeren en andere inwoners.

De nieuwe inclusieve, groene en sociale economie staat niet stil bij onze gemeente- of landsgrenzen. Veiligheidsbeleid met al haar nieuwe technieken zijn nodig in de samenwerking met de ons omringende gemeenten en landen. De Euregio werkt mee met het Apeldoorns initiatief om veiligheid en digitalisering als beleid en innovatie op te pakken: opleidingen, nieuwe producten en diensten voor en door ons allemaal.

Actief zijn op deze en nog veel meer andere terrein motiveert echt: doen verandert. Het motiveert op gezamenlijk nog meer te doen. De opdracht die ik meeneem van Ariane van Burg vertaal ik graag in een vraag aan alle Apeldoorners, denk en doe mee: liever GroenLinks.

Paul Baart