Apeldoorn slimme stad

Bekijk de foto’s | Download het verslag

Groenlinks Apeldoorn en ROC Aventus organiseerden op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.
Met technische informatie van professor Frank Leferink, Hij sprak over de belofte en de beperkingen van 5G. En dat slim in dit geval betekent dat communicatie mogelijk is.
Richard Wouters van de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks noemde de dilemma’s en keuzes als we het hebben over de nieuwe technologie. Hij publiceerde het handvest voor de slimme stad.
Jos van Deursen voorzitter van het College van Bestuur van ROC- Aventus benadrukt het belang van goede vakopleidingen in de nauwe samenwerking met de Clean Tech Regio
Wethouder Wim Willems noemde de vele voorbeelden van toepassingen die nu al in onze gemeente worden gebruikt en het sensoren-registeren dat hij in samenwerking met het kadaster ontwikkelt. Ook noemde hij de recent aangenomen principes voor de digitale samenleving van de VNG

Lees verder

Living Lab, Smart City Apeldoorn: nog even wachten

5G of geen 5G | Buzzwords

De gemeente Apeldoorn is een moderne stad met nieuwe communicatie technologie, nieuw werk en nieuwe producten en diensten.  Met  CleanTech en Smart City als buzzwords en daar hoort snel internet bij. Modern is ook omdat 5G te noemen: de vijfde generatie mobiele communicatie.

Apeldoorn Smart City

Apeldoorn wil een ontwikkelingsplatform (living -lab) voor snelle internet-toepassingen zijn.  Daarvoor stelt de gemeente een deel van haar lantarenpalen ter beschikking aan een aanbieder van snel internet: RadioLed. Die gaat antennes in lantaarnpalen installeren. Het netwerk dat RadioLed maakt, ondersteunt dan onder meer een snel netwerk voor het verbinden van apparaten aan internet voor bijvoorbeeld snelle diensten van de Gemeente aan haar inwoners, voor tech-bedrijven of een vrij WiFi netwerk in Apeldoorn en de dorpen.

Lees verder

Bereikbaarheid 2040

Van en naar de stad, klimaat en milieu en de vaart van nieuwe ontwikkelingen, dat zijn zomaar de kopjes waaronder de dilemma’s, samenhang en noodzaak van mobiliteitsbeleid in onze stad samenkomen.

Betrokkenheid van inwoners, een gedurfde visie en betrekken van kennisinstituten mogen daar van GroenLinks nog bij.

Lees verder

ICONISCHE MacDonalds Mast

Of het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1

Tijdens de politieke markt van donderdag 13 december stonden belangrijke onderwerpen zoals de woonagenda en burgerparticipatie op de agenda. Daarnaast was ook het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 aan de orde.

GroenLinks is vanzelfsprekend voor autodelen en carpoolen. En voor hoge masten als er wieken aan zitten.

Lees verder