Living Lab, Smart City Apeldoorn: nog even wachten

5G of geen 5G | Buzzwords

De gemeente Apeldoorn is een moderne stad met nieuwe communicatie technologie, nieuw werk en nieuwe producten en diensten.  Met  CleanTech en Smart City als buzzwords en daar hoort snel internet bij. Modern is ook omdat 5G te noemen: de vijfde generatie mobiele communicatie.

Apeldoorn Smart City

Apeldoorn wil een ontwikkelingsplatform (living -lab) voor snelle internet-toepassingen zijn.  Daarvoor stelt de gemeente een deel van haar lantarenpalen ter beschikking aan een aanbieder van snel internet: RadioLed. Die gaat antennes in lantaarnpalen installeren. Het netwerk dat RadioLed maakt, ondersteunt dan onder meer een snel netwerk voor het verbinden van apparaten aan internet voor bijvoorbeeld snelle diensten van de Gemeente aan haar inwoners, voor tech-bedrijven of een vrij WiFi netwerk in Apeldoorn en de dorpen.

Lees verder

Bereikbaarheid 2040

Van en naar de stad, klimaat en milieu en de vaart van nieuwe ontwikkelingen, dat zijn zomaar de kopjes waaronder de dilemma’s, samenhang en noodzaak van mobiliteitsbeleid in onze stad samenkomen.

Betrokkenheid van inwoners, een gedurfde visie en betrekken van kennisinstituten mogen daar van GroenLinks nog bij.

Lees verder

ICONISCHE MacDonalds Mast

Of het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1

Tijdens de politieke markt van donderdag 13 december stonden belangrijke onderwerpen zoals de woonagenda en burgerparticipatie op de agenda. Daarnaast was ook het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 aan de orde.

GroenLinks is vanzelfsprekend voor autodelen en carpoolen. En voor hoge masten als er wieken aan zitten.

Lees verder