Wat te doen na de corona lockdown

Na de crisis is het van belang om in eerste instantie goed te kijken naar de toekomst: hoe willen we de samenleving inrichten, wat doen we met onze opdracht om de wereld leefbaar te houden en hoe ondersteunen we de burgers, hoe richten we onderwijs en zorg in. Van het antwoord op die vragen hangt het af over welke middelen we het hebben en hoe we dat kunnen bereiken.
Onderdeel van de financiering van die toekomst is de afhandeling van de schulden die we hebben moeten nemen als gevolg van maatregelen die niet wij maar de centrale overheid heeft genomen.
Als we nu de juiste keuzes maken, kan deze tijd een keerpunt zijn. Dan kan dit het begin zijn van een rechtvaardiger economisch systeem, waarin niet geld of de laagste prijs, maar welzijn voorop staat.

  1. Solidariteit bij het betalen van de rekening
  2. Solidariteit in ons klimaatbeleid
  3. Solidariteit met de publieke sector
  4. Solidariteit in de zorg
  5. Solidariteit op de arbeidsmarkt

Lees verder

Regionale Energie Strategie (RES)

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen geeft de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord.

De concept-RES van de Cleantech Regio waarvan Apeldoorn onderdeel uitmaakt is nu openbaar via het de speciale RES-pagina: https://www.cleantechregio.nl/res/

Het proces rond de concept-RES ligt stil vanwege de Corona perikelen en de bijeenkomsten met raden en inwoners zijn afgelast. Deze kunnen pas plaatsvinden als normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is. Daarom heeft de Stuurgroep RES Cleantech Regio bij het Nationaal Programma RES uitstel gevraagd omdat we de datum van 1 juli 2020 niet zullen halen.

Via onze gemeentelijke kanalen en via onze nieuwsbrief zullen wij laten weten wanneer de bijeenkomsten zullen zijn.

We hebben nu meer tijd om kennis te nemen van dit document en te formuleren wat we er van vinden. Als je daarover wilt meedenken, een mening hebt of suggesties hebt voor verbetering, laat het me dan weten, stuur een mail naar p.baart@apeldoorn.nl

Intussen hebben we de samenwerking tussen de GroenLinks fracties van de gemeenten in de RES regio gestart om onze inbreng af te stemmen;

Apeldoorn slimme stad

Bekijk de foto’s | Download het verslag

Groenlinks Apeldoorn en ROC Aventus organiseerden op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.
Met technische informatie van professor Frank Leferink, Hij sprak over de belofte en de beperkingen van 5G. En dat slim in dit geval betekent dat communicatie mogelijk is.
Richard Wouters van de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks noemde de dilemma’s en keuzes als we het hebben over de nieuwe technologie. Hij publiceerde het handvest voor de slimme stad.
Jos van Deursen voorzitter van het College van Bestuur van ROC- Aventus benadrukt het belang van goede vakopleidingen in de nauwe samenwerking met de Clean Tech Regio
Wethouder Wim Willems noemde de vele voorbeelden van toepassingen die nu al in onze gemeente worden gebruikt en het sensoren-registeren dat hij in samenwerking met het kadaster ontwikkelt. Ook noemde hij de recent aangenomen principes voor de digitale samenleving van de VNG

Lees verder

De slimme stad

De slimme stad, wat is dat?

GroenLinks Apeldoorn organiseert, in samenwerking met ROC Aventus, op woensdag 12 februari een avond over de slimme stad.  Laat weten dat je komt!

Apeldoorn wil graag een smart city zijn, die slimme technologie gebruikt om de kwaliteit van leven in de gemeente te verbeteren. Welke technologie, welke vormen van samenwerking en welke ethische kaders zijn daarvoor nodig?

Lees verder

Algemene Voorzieningen, of toch CMO centra

De nota algemene voorzieningen gaat bijna alleen over de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) en hun werkwijze. Inwoners worden vaak cliënten genoemd en verenigingen en doelgroepen die eerder in beeld waren, lijken vergeten.

Lees verder

Living Lab, Smart City Apeldoorn: nog even wachten

5G of geen 5G | Buzzwords

De gemeente Apeldoorn is een moderne stad met nieuwe communicatie technologie, nieuw werk en nieuwe producten en diensten.  Met  CleanTech en Smart City als buzzwords en daar hoort snel internet bij. Modern is ook omdat 5G te noemen: de vijfde generatie mobiele communicatie.

Apeldoorn Smart City

Apeldoorn wil een ontwikkelingsplatform (living -lab) voor snelle internet-toepassingen zijn.  Daarvoor stelt de gemeente een deel van haar lantarenpalen ter beschikking aan een aanbieder van snel internet: RadioLed. Die gaat antennes in lantaarnpalen installeren. Het netwerk dat RadioLed maakt, ondersteunt dan onder meer een snel netwerk voor het verbinden van apparaten aan internet voor bijvoorbeeld snelle diensten van de Gemeente aan haar inwoners, voor tech-bedrijven of een vrij WiFi netwerk in Apeldoorn en de dorpen.

Lees verder

Evaluatie Nota Dierenwelzijn

De evaluatie nota dierenwelzijn  laat zien dat we op stoom zijn, veel van de doelen zijn gehaald. Complimenten daarvoor voor de mensen ‘in het veld’, onze ambtenaren en het college.  Het burgerpanel weerspiegelt het belang dat Apeldoorners hechten aan welzijn van dieren

Meer aandacht voor het bevorderen van insectenpopulaties, schuilplekken voor weidedieren en voorkomen van stalbranden is noodzakelijk.

Lees verder

Bereikbaarheid 2040

Van en naar de stad, klimaat en milieu en de vaart van nieuwe ontwikkelingen, dat zijn zomaar de kopjes waaronder de dilemma’s, samenhang en noodzaak van mobiliteitsbeleid in onze stad samenkomen.

Betrokkenheid van inwoners, een gedurfde visie en betrekken van kennisinstituten mogen daar van GroenLinks nog bij.

Lees verder

ICONISCHE MacDonalds Mast

Of het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1

Tijdens de politieke markt van donderdag 13 december stonden belangrijke onderwerpen zoals de woonagenda en burgerparticipatie op de agenda. Daarnaast was ook het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 aan de orde.

GroenLinks is vanzelfsprekend voor autodelen en carpoolen. En voor hoge masten als er wieken aan zitten.

Lees verder

  • 1
  • 2