Evaluatie Nota Dierenwelzijn

De evaluatie nota dierenwelzijn  laat zien dat we op stoom zijn, veel van de doelen zijn gehaald. Complimenten daarvoor voor de mensen ‘in het veld’, onze ambtenaren en het college.  Het burgerpanel weerspiegelt het belang dat Apeldoorners hechten aan welzijn van dieren

Meer aandacht voor het bevorderen van insectenpopulaties, schuilplekken voor weidedieren en voorkomen van stalbranden is noodzakelijk.

Lees verder