Het overvolle elektriciteit netwerk in relatie tot onze klimaatambitie

Samen met de CU stelden we schriftelijke vragen over het overvolle elektriciteit netwerk in relatie tot onze klimaatambitie.

Geacht college,

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT meldt in september ’21: het net loopt vol. In Gelderland en de Flevopolder loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor terug levering van elektriciteit. In Utrecht worden windparken en zonneparken tot nader orde niet meer aangesloten op het net.2 De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied bereiken hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd. Netbeheerder TenneT gaat komende jaren diverse investeringen doen om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Tegelijkertijd start de landelijke netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer ruimte op het net te creëren. Dit blijkt uit de formele melding die is gedaan bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

Netbeheerder Liander meldt in de media en tijdens de technische presentatie in de PMA van 13 januari dat het de toevloed van zonnestroom nauwelijks meer aan kan.4 En vraagt het kabinet sneller met het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen te stoppen. Liander ziet een alternatieve subsidie als oplossing, bijvoorbeeld subsidies voor lokale opslag.

Omdat Apeldoorn samen met andere gemeenten, provincies en waterschappen bestuurlijke en financiële banden heeft met Liander zullen ook op dat niveau initiatieven zijn genomen.

Naar aanleiding van deze uitlatingen en de bestuurlijke en financiële positie van de gemeente hebben GroenLinks en ChristenUnie de volgende vragen:

1. Wat zijn de gevolgen van het gebrek aan netwerkruimte bij TENNET en Liander voor de klimaatambities van Apeldoorn en de Cleantech Regio tot 2030 die in de RES 1.0 en de concept omgevingsvisie beschreven staan?

2. Welke aanvullende maatregelen of strategieën zijn nodig om de doelstellingen te halen?

3. Is het college het met ons eens dat we vanuit genoemde beperkingen anders tegen grootschalige opwek van zonne-energie moeten aan gaan kijken?

4. Wat betekent de netwerk schaarste voor de nu ingetekende zoekgebieden voor grootschalige energie-opwek?

5. Is het college bereid om de zoekgebieden voor zonneparken opnieuw te bekijken op basis van de beperkingen van het net?

6. In hoeverre is het inzetten op lokale opslag en zoveel mogelijk lokaal gebruik van energie een goede oplossing voor het behalen van onze klimaatambitie?

7. In hoeverre investeert Apeldoorn in het vergroten van het netwerk van Liander en de alternatieven waaraan Liander werkt?

Paul Baart, GroenLinks
Willeke de Jager, Christen Unie

download de vragen