Inspraak ontwerp RES 1.0

Energie, besparing en opwekken zijn belangrijke thema’s voor GroenLinks.

De RES 1.0 moet het kader zijn maar heeft geen bindend karakter. Die plannen maken we in onze gemeente en regio. We onderschrijven het Klimaatakkoord. Dat betekent dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt.

De kracht gaat zitten in een aanpak die voldoende ruimte biedt voor iedereen om mee te doen. Voor alle inwoners en belanghebbenden. We willen dat alle nieuwe woningen energielabel A hebben. Dat willen we ook bereiken voor bestaande woningen en bedrijven. En als het om opwek door windmolens en zonnevelden gaat: met aandacht voor natuur.